Все новости Тантра клуба Юлии Варры

במועדון שלנו, בעקבות בקשות רבות של אורחנו, נערכים כעת תכניות  אישיות יומיות בהדרכת התלמידות המוסמכות של יוליה ווארה. מדריכות אלה

גבירותי ורבותי, אנו שמחים להודיעכם, שמועדון הטאנטרה של יוליה וואררה יפתח את שעריו לטאנטריסטים הראשונים ויחגוג את יום הולדתו במשך

חברים יקרים!
אנו שמחים להודיע לכם, שבעתיד הקרוב אנו פותחים מועדון טאנטרה חדש של יוליה וואררה בפראג! זהו ארוע מכונן לכל